Infrastruktura hotelowa ze wsparciem osób starszych – system przywoławczy


Corocznie zwiększa się zainteresowanie usługami hotelowymi, sanatoryjnymi i wypoczynkowymi skierowanymi do osób starszych. Z uwagi na różnorodny poziom samodzielności i mobilności tej grupy klientów, trend ten stanowi zarówno szansę, jak i wyzwanie dla branży hotelowej. Na szczęście, na rynku pojawiło się spore udogodnienie i jest nim system przywoławczy.

Hotel przystosowany do osób starszych

Przystosowanie hotelu czy też pensjonatu do potrzeb osób o ograniczonej samodzielności utożsamiane jest często z modernizacją ciągów komunikacyjnych i węzłów sanitarnych. Tymczasem równie ważne jest umożliwienie tym osobom sprawnej komunikacji w sytuacji stanowiącej zagrożenia dla ich samopoczucia czy też zdrowia i życia. Najlepszym sposobem zapewnienia gościom hotelowym, tej podstawowej dla nich, możliwości, jest instalacja dedykowanego systemu przywoławczego.

Rozwiązanie, które upraszcza wiele spraw

Hotelowy system przywoławczy jest rozwiązaniem opartym o włączniki będące w dyspozycji gości oraz o centralę lub tablicę sygnalizacyjną, użytkowaną przez obsługę hotelu bądź pensjonatu. Dla komfortu użytkownika, włączniki pozwalające gościom na powiadomienie o potrzebie pomocy mogą mieć różny kształt i funkcjonalność warunkującą miejsce ich instalacji. W rozwiązaniach podstawowych, do dyspozycji gości hotelowych oddawane są przyciski w kształcie standardowego wyłącznika, montowane w pobliżu łóżka, na drogach dojścia do węzłów sanitarnych czy też w głównych ciągach komunikacyjnych. Możliwe jest również stosowanie specjalnych, wodoodpornych włączników pociągowych, które instalować można pod prysznicem lub w pobliżu wanien i brodzików. Dodatkową funkcjonalność uzyskać można przydzielając gościom indywidualne przyciski możliwe do noszenia w formie bransolety czy też zawieszki na szyi. Jak widać system przywoławczy to bardzo wygodne rozwiązanie.

A co z centralą sygnalizującą?

Podobnie do różnorodności włączników, różna może być także funkcjonalność centrali sygnalizacyjnej. W rozwiązaniu podstawowym, rola centrali ogranicza się do informowania o miejscu, z którego dokonano wezwania obsługi hotelowej. Możliwe jest jednak stosowanie instalacji umożliwiającej przekazywanie wezwań na telefony komórkowe obsługi hotelowej bądź też na dedykowane urządzenia komunikacyjne. Tak bogate spektrum rozwiązań technicznych oraz protokołów komunikacyjnych pozwala na dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb hotelu i pensjonatu.