Do czego tak naprawdę potrzebny jest system POS?


Zarządzanie restauracją to trudne zadanie. Wydaje się, że dzisiaj nie sposób prowadzić dobrze prosperujący lokal gastronomiczny bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Z tego też względu, w każdym lokalu niezbędny jest system POS. Sprawia on, że obsługa klientów staje się zdecydowanie szybsza, praca kelnerów łatwiejsza, a lokal prosperuje o wiele lepiej.

Płatności przez system POS

Jednym z zadań, jednak nie jedynym, jakie ma terminal POS wyposażony w odpowiedni system jest przyjmowanie płatności od klientów. W punkcie obsługi sprzedażowej znajduje się zawsze terminal, który rozlicza karty kredytowe. Jednakże, obecnie często nawet i ponad połowa rachunków opłacana jest kartami kredytowymi. Nie jest więc to na pewno możliwe, aby każdy klient, który przyszedł do lokalu z kartą kredytową musiał podchodzić do punktu obsługi w celu zapłacenia za zamówienie. Producent POS umożliwia więc dzisiaj zintegrowanie z systemem dowolnej liczby terminali. Lokale korzystają z tego na różne sposoby. Niektórzy ustawiają terminale w różnych częściach lokalu. Przeważnie jednak polega to na tym, że po prostu kelnerzy idąc do stolika, który ma być rozliczony kartą kredytową zabierają ze sobą bezprzewodowy, mobilny terminal.

Jeśli chodzi o płatności gotówką, nie są do niej oczywiście potrzebne żadne urządzenia. W tym przypadku wszystko odbywa się tak jak dawniej. Jedyna różnica jest taka, ze kwotę rachunku wpisuje się nie do kasy fiskalnej, ale do terminala. System POS samodzielnie zlicza zamówienia i generuje rachunek. Na życzenie klienta możliwe jest zwykle również wydrukowanie faktury VAT.

Porządek pracy

Bez wątpienia, jedną z największych zalet systemu POS jest to, że pozwala on uporządkować pracę. Rzecz w tym, że w systemie każdy z kelnerów obsługujących klientów tworzy osobne zamówienia, do których dopisuje kolejne dania zamawiane przez klienta. Całę zamówienie, wraz z należną za nie zapłatą jest widoczne w systemie. Bardzo trudno więc o jakąkolwiek pomyłkę.

Producent POS ułatwia życie pracownikom

Warto zauważyć, że system POS jest bez wątpienia udogodnieniem dla klientów, jednak jest również nie mniejszym ułatwieniem dla pracowników. Praca w lokalu zdaje się być dzisiaj łatwiejsza i mniej męcząca niż wtedy, gdy w restauracjach nie było jeszcze terminali POS.

Przede wszystkim, dzisiaj kelner nie musi zapamiętywać całego zamówienia i dopisywać na kartce kolejnych zamówień. Obecnie zaraz po zebraniu zamówienia wszystko jest wklepywane do systemu i tam już zostaje. Niegdyś kelnerzy i kelnerki chodzili po lokalu z notesami, których kartki był zapisane po brzegi.

Ponadto, dawniej konieczne było samodzielne zliczanie kwoty należnej za zamówienie. Do liczenia wykorzystywano kalkulator bądź też kasę fiskalną. Obecnie jednak producent POS sprzedaje urządzenia, które na bieżąco podliczają koszty zamówienia.

Relacja kuchnia – bar, jak ułatwia ją producent POS?

Niewątpliwie, korzyścią jaką z systemu czerpią klienci oraz pracownicy jest ułatwienie kontaktu kuchni z barem. Chodzi rzecz jasna przede wszystkim o przekazywanie treści zamówienia. Dawniej odbywało się to w ten sposób, że kelner przychodził do kucharza i czytał mu zamówienie. Kucharz musiał w takiej sytuacji zapamiętać co ma przygotować lub też sam musiał wszystko zapisać. Było to czasochłonne i z pewnością również męczące. Oczywiście, kelner może również zostawić kucharzowi kartkę z zamówieniem, jednak to również nie jest idealne rozwiązanie. Niejednokrotnie w takich sytuacjach dochodziło do tego, że kucharz miał problem z rozczytaniem zapisków kelnera i przygotowywał nie to danie co powinien.

Dzisiaj natomiast do pomyłek w kuchni dochodzi już rzadko, gdyż przekaz od kelnerów jest przejrzysty. Kucharze mają w swoim pomieszczeniu dostęp do systemu POS, dzięki czemu na bieżąco mogą sprawdzać co aktualnie powinni przygotowywać. Kiedy odczytują zamówienie z ekranu nie ma ryzyka, że popełnią błąd i przygotują nieodpowiedni posiłek.

Jakość sprzętu i oprogramowania – niezwykle istotna kwestia

Jak już wcześniej wyraźnie zaznaczono, system POS jest bardzo potrzebny, a właściwie niezbędny. Trzeba jednak pamiętać, ze systemy są różnej jakości. Obecnie sprzedażą terminali oraz systemów zajmuje się wielu producentów. Niektórzy przykładają wagę do jakości produktów, innym zależy jedynie na tym, aby móc jak najtaniej z zyskiem sprzedać terminale i systemy. Trzeba więc bardzo ostrożnie dokonywać zakupów.

Przede wszystkim, nie jest dopuszczalne, aby system się zawieszał. Warto więc sprawdzić opinie na temat danego systemu przed jego zakupem. Zawieszający się terminal POS może bowiem całkowicie sparaliżować restaurację.

Oczywiście, od jakości systemu nie mniej ważna jest także jakość urządzeń. Rzecz w tym, aby kupować jedynie niepsujące się ekrany oraz drukarki. Podobnie jak system, urządzenia te mogą się bowiem zawieszać. Ponadto, ważne jest również, aby druk był wysokiej jakości, a obraz na ekranie wyraźny. Zwłaszcza sprawa ekranu zdaje się być bardzo ważna, gdyż jest to zdecydowanie najważniejszy element całego stanowiska obsługi.

http://gastro.pl/gastro-pos/